Polityka Ochrony Danych dla osób otrzymujących NEWSLETTER od VRG S.A.

(obowiązuje od 01.12.2018)Administrator Danych Osobowych


Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków (dalej jako: „Spółka”).Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iodo@bytom.com.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Spółki
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych VRG S.A.”.Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę


Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na tego typu operacje. W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera – klikając link dezaktywujący zawarty w konkretnej wiadomości.

Ponadto Spółka może przetwarzać Twoje dane w postaci adresu e-mail oraz informacji o Twoich preferencjach i zainteresowaniach (ustalonych na podstawie zainteresowania przesyłanymi informacjami drogą elektroniczną oraz sposobu korzystania ze strony internetowej Spółki) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w celu przedstawiania Ci spersonalizowanych ofert oraz informacji dotyczących działalności Spółki. Przetwarzanie danych w powyżej określonym celu będzie się odbywało do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych do celu marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie, w takim jednak wypadku nie będziemy mogli przekazywać Ci spersonalizowanych ofert.Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów świadczących usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty e-mail), podmioty wspierające Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Spółkę umów powierzenia przetwarzania danych), agencje marketingowe.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych


Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo
do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Ci prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom Twoich preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania dla Ciebie indywidualnych ofert
i informacji).

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).